Ndabezinhle Podcasts

Ndabezinhle Podcasts
1 0
00:00 00:00

2022-09-25 07:46:09
Ikhuthalele ipilo yakho noDkt Chonco - ukuhlela inzalo ngeSterilization (25 September)

2022-09-25 07:40:34
Ingxoxo noMkhulu Nxele - Sibheka udaba lokubika imoto entsha noma umuzi omusha emsamu {25 September 2022}

2022-09-25 07:39:12
Ingxoxo noNgane Mcambi - Sibheka ukubelethiswa isilwane (25 September 2022)

2022-09-18 06:28:54
Ikhuthalele impilo yakho no : Dokotela Chonco, ukuhlela inzalo ngamaphilisi (18 September 2022)

2022-09-11 07:40:17
Ingxoxo ekhethekile no : Ngane Mcambi , ezinkinga ezidalwa umeqo (11 September 2022)

2022-09-11 07:16:58
Ingxoxo ekhethekile no : Mkhulu Nxele, liyini idlozi (11 September 2022)

2022-09-11 06:10:32
Ikhuthalele impilo yakho no : Dokotela Chonco, izindlela zokuhlela inzalo (11 September 2022)

2022-09-04 07:34:47
ingxoxo ekhethekile no : Ngane Mcambi, ukuziphatha kwentombi nensizwa (04 September 2022)

2022-09-04 07:31:40
Ingxoxo ekethekile : Mkhulu Nxele, ukubaluleka kwesiphandla (04 September 2022)

2022-09-04 06:28:20
Ikhuthalele impilo yakho no : Dokotela u Chonco, izindlela zokuhlelela ukuthi ungabatholi abantwana (04 September 2022)

Reviews