Jabul'ujule Podcasts

Jabul'ujule Podcasts
1 0
00:00 00:00

Program about rural development, women's empowerment, crime awareness, health and lifestyle.

2023-04-25 10:53:20
#Jabulujule - Sikhuluma no Dokotela Nomcebo Mthembu nge World Malaria Day siphinde sikhulume ngezinkinga zesikhumba.

2023-04-24 11:59:27
#Jabulujule - Ncipha Bugebengu - Sikhuluma ngodaba labantu abathi baboshelwe icala abangalenzanga kodwa kukhona umuntu owalenza ngaphandle ongaboshwanga. Sikhuluma loludaba nommeli uMelusi Xulu oqhamuka kwa Donda Attorney’s no Brigadier Bhengu.

2023-04-24 11:40:26
#Jabulujule - Dlala Thukzin mix

2023-04-21 10:16:18
#Jabulujule - Ingxoxo no Khosi Twala iBig Brother Titans Season 1 winner

2023-04-20 11:20:57
#Jabulujule - Ingono Yomsamo no Dr VVO Mkhize - Sonke sabelwe iziphiwo ngeziphiwo. Kodwa kukhona lezi ezidinga ukuvezwa ngokudlula oqeqeshweni, kube khona lezi zivela zigqame njengo khula, zonke zizigqamise ngezikole ezehlukile. Kungakho uhlale uphupha Isikole.

2023-04-19 14:13:47
#Jabulujule - Qhakaza no Lady D -Ingxoxo no Michael Jackson wase Mzansi, uma ungumuntu oke uvakashe Ethekwini endaweni yase Workshop uyambona. Unekhono elimangazayo lokudansa njengo Michael Jackson.

2023-04-18 11:20:31
#Jabulujule - Mpilonhle Mpilonde - Sikhuluma no Dr Nomcebo Mthembu ngokuvuvukala kwezinyawo.

2023-04-17 10:14:23
#Jabulujule - Ncipha Bugebengu -Sikhuluma no Ntombifuthi Magwaza othi kwadubuleka ingane yakhe, idubulwa amaphoyisa yagcina idlula emhlabeni.

2023-04-14 11:30:47
#Jabulujule - Ijadu Le Africa no Mbuso Khoza -Sibheke lokhu okuthiwa umgcagco noma udwendwe.

2023-04-14 10:04:13
#Jabulujule - Jabulujule Friday mix no Dj Mata

Reviews