Jabul'ujule Podcasts

Jabul'ujule Podcasts
1 0
00:00 00:00

Program about rural development, women's empowerment, crime awareness, health and lifestyle.

2022-09-23 10:08:09
#Jabulujule - Ingxoxo nomculi u-Sicelo "BlaqEye" Nkomo

2022-09-23 09:52:02
#Jabulujule -Dj Zinhle Mix

2022-09-23 09:42:38
#Jabulujule - Ijadu Le Africa noSolwazi u Ndabenhle Myeza - Uma imikhuba ingabhekisiswa ingalicekela phansi isiko

2022-09-21 11:43:25
#Jabulujule - Ingono Yomsamo no Dr VVO Mkhize - Siyaye siphume sithi konakele ezibondeni nasezinsikeni zomsamo. Iziphi lezizibonga nezinsika zomsamo na?

2022-09-20 09:31:55
#Jabulujule - Sikhuluma neGynaecologist uDr Ntshangase nge Cervical Cancer(umdlavuza womlomo wesibeletho) nezimpawu zayo.

2022-09-19 10:39:59
#Jabulujule - Ncipha Bugebengu - Sikhuluma no Kwanele Ncalane umkhulumeli wase Transport and Community Safety KZN, ngegozi yasoPhongolo eveze inkinga umphakathi wakulenyondawo obhekene nayo.

2022-09-19 08:36:18
#Jabulujule - Ingxoxo no Dr Nothembi Mkhwebane

2022-09-16 10:24:28
#Jabulujule - Ijadu Le Africa - Amahe ngobuciko bomuntu omnyama

2022-09-15 10:17:48
#Jabulujule - Ingxoxo nomculi u-Zandie Khumalo

2022-09-15 09:47:52
#Jabulujule - Shielas Corner - uNtwenhle Gcabashe oyi Food consultant usinika amasu okubhaka.

Reviews