Jabul'ujule Podcasts

Jabul'ujule Podcasts
1 0
00:00 00:00

Program about rural development, women's empowerment, crime awareness, health and lifestyle.

2023-02-06 10:38:49
#Jabulujule - Ncipha Bugebengu- Sikhuluma no Brigadier Bhengu ophuma eKZN SAPS ngobungozi bokuvula uphinde usule icala le GBV.

2023-02-06 09:37:21
#Jabulujule -Ingxoxo ne Mix ka Dj Hlo

2023-02-03 09:10:24
#Jabulujule - Ijadu Le Africa - Umehluko phakathi kwesizulu nesintu nokwenza kwezigodi.

2023-02-01 10:34:03
#Jabulujule - Ingono Yomsamo no Dr VVO Mkhize - Uma kulotsholwa, kwenziwa njani? Uthini uMsamu.

2023-01-31 11:03:08
#Jabulujule - Sikhuluma no Snegugu Mtalane oyi Business Manager kwi South African Agricultural Awards (SAAA).

2023-01-31 11:01:31
#Jabulujule - Mpilonhle Mpilonde - Cyber Bullying nobungozi bayo emqondweni nasemphefumlweni womuntu. Sikhuluma no Zim Dollar ne Psychologist Tholinhlanhla Dlamini - Ngcoya.

2023-01-30 10:40:44
#Jabulujule - Notha Ujule ngezamabhizinisi - Ingxoxo no Sanele Mhlongo umsunguli we - Eloh App.

2023-01-30 10:37:28
#Jabulujule - Ncipha Bugebengu- Sikhuluma nowesifazane othi kunobhuti owabosha enkonzweni ngegama lakhe kwathiwa wamudlwengula, icala ubhuti angalenzanga.

2023-01-27 11:06:59
#Jabulujule - Ingxoxo no Bongeziwe Mabandla

2023-01-27 09:27:44
#Jabulujule - Ijadu Le Africa noSolwazi uNdabenhle Myeza - Ukuphathwa kowesomane oshonelwe umyeni wakhe.

Reviews