Radio stations in Free State

  Radio
  Frequency City
  Radio 2000 Radio 2000 99.5 FM Bloemfontein
  UMhlobo Wenene FM UMhlobo Wenene FM 94.8 FM Bloemfontein
  Radio Rosestad Radio Rosestad 100.6 FM Bloemfontein
  Lesedi FM Lesedi FM 89.9 FM Bloemfontein
  Motsweding FM Motsweding FM 93 FM Bloemfontein
  Metro FM Metro FM 98.1 FM Bloemfontein
  OFM OFM 96.2 FM Bloemfontein
  5FM 5FM 91.6 FM Bloemfontein
  Kovsie FM Kovsie FM 97.0 FM Bloemfontein
  SAfm SAfm 105.5 FM Bethlehem
  Maluti FM Maluti FM 97.1 FM Bethlehem
  Ukhozi FM Ukhozi FM 91.7 FM Kroonstad
  Koepel Stereo Koepel Stereo 94.9 FM Parys
  QwaQwa Radio QwaQwa Radio 87.5 - 100.3 FM Phuthaditjhaba (Witsieshoek)
  Gold FM Gold FM 104.3 FM Welkom
  Overvaal Stereo Overvaal Stereo 96.1 FM Viljoenskroon