About radio

Umhlobo Wenene FM is a South African national radio station broadcasting from Port Elizabeth on FM frequencies: 88-106 MHz. Owned by SABC (South African Broadcasting Corporation) broadcasts are played in the isiXhosa language with entertainment and sports broadcasts. Radio began its work on May 6, 1960.

Languges: Xhosa.

Format: News, Sports, Entertainment.

First air date: 6 May 1960

Owner: SABC


Main shows and presenters

 • Apha naPhaya – Esona Funeka
 • Ezemidlalo – Sterra Ngqezana, Noloyiso Bonga
 • iBrakfesi Eyondlayo Ekuseni
 • Zibuzwa Kuthi – Siphosethu Nonganga
 • Lavuth’ibhayi – Gudla Bangi
 • Abahlali Abangalaliyo – Sinbad
 • Umculo we Jazz – Elvis Mali
 • Siyabakhumbula – Gwiba Nkonki
 • Khanya Gqiyazana – Tozama Ngcongolo
 • Lelika Yehova iHlabathi – Nomthunzi Vuza

Frequencies

UMhlobo Wenene broadcasts in the following cities on FM, AM or Online:

 • Beaufort West 90.7
 • Bloemfontein 94.8
 • Colesberg 93.8
 • Durban 96.2
 • Johannesburg 93.2
 • Klerksdorp 91.2
 • Port Elizabeth 92.3

View all

Contacts

Reviews