Gotetsa Podcasts

Gotetsa Podcasts
1 0
00:00 00:00

2022-01-12 13:09:00
Motlhami wa Naomi M Foundation ga mmogo le Kananelo M Trust, Tshegofatso Naomi Mosiane, ke Mmabontle ebile o bone kabo ya Personality award mo kgaisanong ya Mrs Universe Africa

2021-10-26 03:07:00
Thabo Malema yo e leng lekawana le letswang kwa Mabopane Block D. Re bua le ene gompieno ka ntlha ya fa a le karolo yaSeries e e tlileng go simolola mo bokhutlong jwa beke mo SABC 1, African Dreams

2021-10-22 14:08:00
Re buisana le Tellaman yo eleng karolo ya Def Jam Africa. Ke seopedi ebile ke mokwadi wa dipina.

2021-10-22 03:20:00
Babili Aymos Shili mme nna le wena re mo itse ka stage name sa gagwe sa Aymos

2021-10-21 12:19:00
Re buisana le Tona ya Lefapha la Communication and Digital Technologies Mme Khumbudzo Ntshavheni ka Analogue Switchoff Awareness campaign

2021-10-19 15:04:00
Kgomotso Mokgothu yo o nang le type 2 Bipolar a ntse a bona thuso e maleba go simolola ka ngwaga wa 2015

2021-10-18 13:51:00
Re buisana le Shimza jaaka a golotse EP ya gagwe e e bidiwang Fight to love

2021-10-15 15:01:00
Re buisana le KO yo o golotseng pina ya gagwe ya Playback.

2021-10-13 13:24:00
Re buisana le Rre Onkabetse Mothibi jaaka lefapha la Thuto ya Motheo le ne le keteka boineelo le bokgabane jwa barutabana mo tirong ya bona le mo maemong a re ipitlhelang re le mo go ona a #Covid19.

2021-10-11 07:17:00
Re buisana le Setlhopa sa mmino wa Setswana e leng Dinonyane Cultural Group. Ke setlhopa sa basha ba ba tswang kwa toropong ya Jouberton

Reviews